กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดรายละเอียด :
    
                 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ให้มีบุคลากรที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกล่าวมีผู้รับการฝึกอบรมจำนวน 50 ราย โดยมีวิทยากรจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช สาขาพิปูน
ให้เกียรติเป็นวิทยากรฝึกอบรมโครงการดังกล่าว
                 อบต.สี่ขีด จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้.....
 
ประกาศเมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2563    อ่าน 40 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**