กิจกรรม : โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สี่ขีดคัพ ครั้งที่ 17รายละเอียด :
    

องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด สี่ขีดคัพ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2563 ณ สนามฟุตบอลค่ายฝึก
การรบพิเศษสิชล
  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้ห่างไกลยาเสพติด รวมทั้งเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนกับส่วนราชการ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ได้จัดการแข่งขันกีฬา จำนวน 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาการแข่งขันฟุตบอล 7 คน และการแข่งขันเซปักตะกร้อ โดยผู้เข้าร่วมแข่งขันเป็นเยาวชนและประชาชนในตำบลสี่ขีด ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายๆ ภาคส่วน โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาฟุตบอล จำนวน 17 ทีมและสำหรับกีฬาเซปักตะกร้อ มีจำนวน 9 ทีม ซึ่งได้รับการตอบรับจากประชาชนได้อย่างดียิ่ง   

 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2563    อ่าน 18 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**