กิจกรรม : โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ร่วมกับ กองร้อยฝึกการรบพิเศษสิชล หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่ขีด จัดโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณคลองตาโป (หน้าค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล) หมู่ที่ 12 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อฟื้นฟู ส่งเสริม อนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงามให้คงอยู่สืบไป 2. เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยว 3. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 4. เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และมีกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมพิธีสงฆ์ 2. กิจกรรมโชว์กระทง 3. กิจกรรมการแสดงบนเวที 4. กิจกรรมลอยกระทงร่วมกัน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563    อ่าน 14 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**