กิจกรรม : ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบถุงยังชีพแก่ผู้กักตัว COVID-19 หมู่ที่ 7 ตำบลสี่ขีด (28 ก.พ. 2565)


รายละเอียด :
    

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดได้รับแจ้งข้อมูลกลุ่มเสี่ยงการระบาด COVID-19 จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่ขีดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกร็ดแรด และเวลา 09.00 น. นายสำคัญ ศรีสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ได้มอบหมายให้ นายวันชัย ประจันพล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด และงานพัฒนาชุมชน ประสาน ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./อสม.ในพื้นที่ และได้นำถุงยังชีพ พร้อมน้ำดื่มไปให้ ส.อบต./ประธาน อสม./อสม. แต่ละหมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพไปมอบให้บ้านผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงสัมผัสสูงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 4 จำนวน 1 ครัวเรือน, หมู่ที่ 7 จำนวน 18 ครัวเรือน, และหมู่ที่ 11 จำนวน 1 ครัวเรือน ในพื้นที่ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

...ในการนี้ อบต.สี่ขีด...ขอขอบคุณที่ท่านเสียสละเวลาเป็นตัวแทนในการนำถุงยังชีพไปมอบให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่ขีด
- ผู้ใหญ่บ้าน/ส.อบต./อสม.หมู่ที่ 4,7,11
และขอขอบคุณทีมงานน้องสัมพันธ์สแตนเลส และน้องใหญ่แมคโฮ (เสือกินเต่า) สนับสนุนน้ำดื่ม
...ด้วยรักและห่วงใย จาก อบต.สี่ขีด...
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565    อ่าน 73 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**