กิจกรรม : โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ)(12 พ.ค. 2565)


รายละเอียด :
    

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ร่วมกับ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 ค่ายฝึกรบพิเศษสิชล ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าให้กับชุมชนและพื้นที่สาธารณะ เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำในการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร โดยมีผู้คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง อบต.สี่ขีด ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตลอดจนประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ตำบลสี่ขีดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บริเวณสวนสาธารณะข้างองคฺ์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด หมู่ที่ 12 ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

...ในการนี้ อบต.สี่ขีด ขอขอบคุณ...ผู้อำนวยการสถานีเพาะพันธุ์กล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่สนับสนุนพันธุ์ไม้ จำนวน 500 ต้น
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565    อ่าน 57 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**