จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
7
08 พ.ค. 2563
2 กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
3
07 พ.ค. 2563
3 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
3
28 พ.ค. 2562
4 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 ต.ค. 2560
5 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
29
10 ต.ค. 2560
6 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 ต.ค. 2560
7 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
63
02 ต.ค. 2560
8 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
01 ต.ค. 2560
9 ประชาสัมพันธ์ ผู้ลงทะเบียนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
93
15 มิ.ย. 2560
10 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
47
10 ต.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2