จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
10 พ.ย. 2564
2 จดหมายข่าวกองคลังอบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
188
05 ม.ค. 2564
3 โครงการจัดการขยะโดยชุมชน(กิจกรรม การจัดการขยะด้วยหลัก 3 R) ดาวน์โหลดเอกสาร
201
27 ส.ค. 2563
4 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
226
08 พ.ค. 2563
5 กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
253
07 พ.ค. 2563
6 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
207
28 ม.ค. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
220
28 พ.ค. 2562
8 โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
217
13 ธ.ค. 2561
9 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
223
10 พ.ย. 2561
10 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
223
10 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3