จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 โครงการจัดการขยะโดยชุมชน(กิจกรรม การจัดการขยะด้วยหลัก 3 R) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
27 ส.ค. 2563
2 จดหมายข่าว กองคลัง อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
08 พ.ค. 2563
3 กิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ (กิจกรรม วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
25
07 พ.ค. 2563
4 กิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของภาคีเครือข่ายสุขภาพเพื่อจัดทำแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
28 ม.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน /ร้องทุกข์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
28 พ.ค. 2562
6 โครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ดาวน์โหลดเอกสาร
14
13 ธ.ค. 2561
7 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
30
10 พ.ย. 2561
8 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
28
10 พ.ย. 2561
9 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
31
10 พ.ย. 2561
10 ประชาสัมพันธ์การมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 เม.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2