จดหมายข่าว
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
20
10 ต.ค. 2560
2 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
22
10 ต.ค. 2560
3 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
21
10 ต.ค. 2560
4 กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ต.ค. 2560
5 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 ต.ค. 2560
6 ประชาสัมพันธ์ ผู้ลงทะเบียนอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ดาวน์โหลดเอกสาร
83
15 มิ.ย. 2560
7 ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ต.ค. 2559
8 ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
38
10 ต.ค. 2559
9 ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
313
10 ต.ค. 2559
10 จดหมายข่าวประจำเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
26 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : 1