ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศอง์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
  รายละเอียด : เรื่อง กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญ้ติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 47 คน