ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม2562-กันยายน 2562
  รายละเอียด : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม2562-กันยายน 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 23 คน