ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้าม.1
  รายละเอียด : ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้าม.1
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 49 คน