ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม2562-ธันวาคม 2562
  รายละเอียด : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม2562-ธันวาคม 2562
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 02 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน