ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ เรื่องประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด งวดที่ 3 ต.สี่ขีด อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
  รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด หมู่ที่ 1 ต.สี่ขีด อ.สิชฃล จ.นครศรีธรรมราช (งวดที่ 3)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มกราคม. 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน