ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : การประชุมเพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563
  รายละเอียด : อบต.สี่ขีด จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน