ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 27 คน