ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563ไตรมาศที่ 4
  รายละเอียด : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2563ไตรมาศที่ 4
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 11 คน