ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดข่อยเตี้ย ม.9
  รายละเอียด : ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวัดข่อยเตี้ย ม.9
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน