ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ขอประชาสัมพันธ์มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับอัคคีภัย ดังนี้ ตรวจตรา พื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยง ติดตั้ง ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่ได้มาตรฐานครอบคลุม พื้นที่เสี่ยงอย่างพอเพียง ตรวจสอบ ระบบและอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลาเป็นประจำ หรืออย่างน้อย 6 เดือนครั้ง
...ด้วยความห่วงใย องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด...
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 41 คน