ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รายงานผลโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
  รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ร่วมกับหมู่บ้านหมู่ทีี่ 1 ตำบลสี่ขีด และประชาชนในพื้นที่ตำบลสี่ขีด ได้ดำเนินการตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โดยการปลูกต้นไม้ และกิจกรรมพัฒนา ทำความสะอาด ณ บริเวณบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ตำบลสี่ขีด ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 64 คน