ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิิน ม. 3
  รายละเอียด : ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิิน ม. 3
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 17 คน