ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
22 เม.ย. 2563
2 ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
22 เม.ย. 2563
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ดาวน์โหลดเอกสาร
33
08 เม.ย. 2563
4 ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
01 เม.ย. 2563
5 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ คสล.สายโทรเลข ม.13 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
01 เม.ย. 2563
6 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ คสล.สายราษฎร์อุทิศ ม.13 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
01 เม.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ คสล.สายซอยหลีกภัย ม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 เม.ย. 2563
8 เรื่อง การบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
01 เม.ย. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
23
12 มี.ค. 2563
10 ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
17
12 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49