ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้าม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
06 พ.ย. 2562
2 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนช้างร้องม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
06 พ.ย. 2562
3 ประกาศแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 พ.ย. 2562
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายซอยหลีกภัยม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ต.ค. 2562
5 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด ม.1 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
22 ต.ค. 2562
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม2562 -กันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
01 ต.ค. 2562
7 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม2562-กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ต.ค. 2562
8 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
01 ต.ค. 2562
9 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
10 ก.ย. 2562
10 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพีระ-นายชอบม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
04 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29