ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
17 พ.ค. 2565
2 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
8
10 พ.ค. 2565
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ่อหิน หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
15
03 พ.ค. 2565
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 พ.ค. 2565
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่13 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
03 พ.ค. 2565
6 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิิน ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 เม.ย. 2565
7 ประกาศเผยแพร่่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ ม. 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
26 เม.ย. 2565
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อหิน หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
22 เม.ย. 2565
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสุชาติ หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 เม.ย. 2565
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
22 เม.ย. 2565
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายบุญยัง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 เม.ย. 2565
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพรหมโหมด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
21 เม.ย. 2565
13 ประกาศรายงานผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (มกราคม 2565ถึงมีนาคม 2565) ดาวน์โหลดเอกสาร
27
11 เม.ย. 2565
14 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม2565-มีนาคม 2565(ไตรมาส2) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
07 เม.ย. 2565
15 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 เม.ย. 2565
16 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายสามแยกบ้านนายบุญยัง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
25 มี.ค. 2565
17 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายช่องพรหม ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
25 มี.ค. 2565
18 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกบ้านนายบุญยัง ม. 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
22 มี.ค. 2565
19 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายช่องพรหม ม. 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
22 มี.ค. 2565
20 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพรหมโหมด ม. 10
31
17 มี.ค. 2565
21 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายช่องพรหมโหมด หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 มี.ค. 2565
22 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสามแยกบ้านนายบุญยัง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
15 มี.ค. 2565
23 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนแอสพัลท์ติกคอนกรีตสาย 3067 หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
30
11 มี.ค. 2565
24 ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายซอยในเหมืองเก่า หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
10 มี.ค. 2565
25 ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายซอยในเหมืองเก่า หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
48
02 มี.ค. 2565
26 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 มี.ค. 2565
27 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนน้ำล้นสายซอยในเหมืองเก่า หมู่ที่ 1 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
44
28 ก.พ. 2565
28 ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
01 ก.พ. 2565
29 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1(ตุลาคม2564ถึงธันวาคม2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
116
05 ม.ค. 2565
30 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปีพ.ศ.2565(ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
04 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16