ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1(ตุลาคม2562ถึงธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
7
15 ม.ค. 2563
2 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2563 ประจำเดือนตุลาคม2562-ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ม.ค. 2563
3 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 25623 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
26 ธ.ค. 2562
4 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายควนช้างร้อง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 ธ.ค. 2562
5 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์บำรุง ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 ธ.ค. 2562
6 ประกาศประาชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาทราย-พรุค้อ ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
24 ธ.ค. 2562
7 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้าม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
06 พ.ย. 2562
8 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนช้างร้องม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
06 พ.ย. 2562
9 ประกาศแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
24
04 พ.ย. 2562
10 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายซอยหลีกภัยม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29