กระดานเสวนา
โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เอกสารที่ต้องใช้สำหรับการขึ้นทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแรกเกิดมีอะไรบ้างค่ะ

น.ส.กาญจิรา เดชคง 159.192.165.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15:05 น. ]

เอกสารหลักฐานประกอบการลงทะเบียน ดังนี้
1. แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.1)
2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.2)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
4. สำเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด
5. สำเนาสมุดบันทึกสุขภาพและเด็ก (เฉพาะหน้าที่ปรากฏชื่อหญิงตั้งครรภ์) ในกรณีที่สมุดสูญหายให้ใช้สำเนาหน้า 1 ประวัติหญิงตั้งครรภ์พร้อมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบันทึกข้อมูล และรับรองสำเนา
6. สำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ที่จะรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารออมสิน หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร)
7. หนังสือรับรองรายได้หรือใบรับรองเงินเดือน (ของทุกคนที่มีรายได้ประจำเป็นสมาชิกในครัวเรือนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานบริษัท) จำนวน.......ใบ
8. สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่งหรือเอกสารอื่นใด ของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2
โดยคุณ เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน 159.192.165.63 [ วันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 15:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

 
 
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นครับ
 
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
รหัสส่งข้อมูล

แทรกลิงค์ URL ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ