ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม2565-มีนาคม 2565(ไตรมาส2)
  รายละเอียด : ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2565 ประจำเดือนมกราคม2565-มีนาคม 2565(ไตรมาส2)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 07 เมษายน 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 53 คน