ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศผลการพิจารณารายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงกา
  รายละเอียด : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง ประกาศผลการพิจารณารายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในการขอรับการช่วยเหลือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565  :: จำนวนผู้อ่าน 217 คน