ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561(ไตรมาส 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
232
02 เม.ย. 2561
272 ประกาศรายงานการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี2561 งวดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
02 เม.ย. 2561
273 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายยางโพรง-น้ำร้อนม.11ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)
234
30 มี.ค. 2561
274 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2561(เพิ่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
253
22 มี.ค. 2561
275 ประกาศงานประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน ม.11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
243
13 มี.ค. 2561
276 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยรักษ์ ม.9 ราคากลาง 525,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
09 มี.ค. 2561
277 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายควนช้างร้อง ม.2 ราคากลาง 525,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
239
09 มี.ค. 2561
278 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาพับผ้า ม.11 ราคากลาง 528,000.- บาท (ห้าแสนสองหมื่นนแปดพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
22 ก.พ. 2561
279 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนน้ำล้น ถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน ม.11ราคากลาง 836,000.- บาท(แปดแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
22 ก.พ. 2561
280 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง หมู่ 6 และถนน คสล.สายบ้านนายสมชาย หมู่ 6 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
239
19 ก.พ. 2561
281 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาอุทิศ ม.5 ราคากลาง 489,000.- บาท (สี่่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
227
16 ก.พ. 2561
282 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ราคากลาง 374,000.- บาท(สามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
14 ก.พ. 2561
283 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาขวาง-เกล็ดแรด ม.4 ราคากลาง 534,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
256
31 ม.ค. 2561
284 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมชาย ม.6 ราคากลาง 437,500.- บาท(สี่แสนสามหมื่่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
31 ม.ค. 2561
285 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางด่าน-เขาหัวช้าง ม.6 ราคากลาง 534,000.- บาท (ห้าแสนสามหมื่่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
25 ม.ค. 2561
286 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายสมชาย-หัวกา ม.6 ราคากลาง 437,500.- บาท(สี่แสนสามหมื่่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
17 ม.ค. 2561
287 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมท่อระบาน้ำถนนสายซอยหมอแก้วม.7และซ่อมแซมท่อระบายน้ำถนนสายซอยห้วยพรุชิง ม.7 ราคากลาง 130,000.- บาท(หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
242
17 ม.ค. 2561
288 ประกาศแผนรายงานผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
04 ม.ค. 2561
289 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน-ท่าโคก ม. 2ราคากลาง 534,000.- บาท(ห้าแสนสามหมื่่นสี่พันบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
27 ธ.ค. 2560
290 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายไร่หญ้า-หินหลัก(ช่วงน้ำกัดเซาะขาด)ม.1 ราคากลาง 152,200.- บาท(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันสองร้อย) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 ธ.ค. 2560
291 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายยางโพรง-น้ำร้อน(ช่วงน้ำกัดเซาะขาด)ม.11 ราคากลาง 103,500.- บาท(หนึ่งแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
238
15 ธ.ค. 2560
292 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมคอสะพานห้วยน้ำใส ม.1 ราคากลาง 270,600.- บาท(สองแสนเจ็ดหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 ธ.ค. 2560
293 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายวงแหวน-ในอ่าว ม.12ราคากลาง 528,200.- บาท(ห้าแสนสองหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
236
07 ธ.ค. 2560
294 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยเขาพับผ้า ม.11ราคากลาง 526,900.- บาท(ห้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
244
21 พ.ย. 2560
295 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายโทรเลข ม.13ราคากลาง 526,900- บาท (ห้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
229
31 ต.ค. 2560
296 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ราคากลาง 526,900.- บาท (ห้าแสนสองหมื่่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดาวน์โหลดเอกสาร
240
19 ต.ค. 2560
297 ประกาศแผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 ต.ค. 2560
298 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 ต.ค. 2560
299 รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุประปี พ.ศ.2560(งวดที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
03 ต.ค. 2560
300 ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณพ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
03 ต.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  10  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16