ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 สอบราคาจ้างเหมาขยายระบบประปา หมู่ที่ 9,10 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
382
22 ก.พ. 2554
392 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายต่างๆ ภายในตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
384
03 ก.พ. 2554
393 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายต่าง ๆ ภายในตำบลสี่ขีด จำนวน 18 สาย ดาวน์โหลดเอกสาร
386
24 ม.ค. 2554
394 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาเจาะบ่อบาดาล จำนวน 2 บ่อ หมู่ที่ 7,13 ดาวน์โหลดเอกสาร
338
19 ม.ค. 2554
395 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายห้วยอ้อ-ลานจำ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
387
01 ธ.ค. 2553
396 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายเลียบคลองท่าเรือรี หมู่ที่ 13 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
19 ต.ค. 2553
397 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายข้างโรงเรียนบ้านปราบราษฎร์อุทิศ ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
392
11 ต.ค. 2553
398 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรีบปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
30 ส.ค. 2553
399 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรีบปรุงสวนสุขภาพ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
339
30 ส.ค. 2553
400 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายหมอนทอง ม.3 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
11 มิ.ย. 2553
401 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน คสล.สายท่าโคกล่าง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
343
11 มิ.ย. 2553
402 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง ถนน น้ำล้นสายซอยบ้านนายจงรัก หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
334
11 มิ.ย. 2553
403 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
427
23 เม.ย. 2553
404 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
494
22 มี.ค. 2553
405 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
380
22 มี.ค. 2553
406 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
368
22 มี.ค. 2553
407 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
371
22 มี.ค. 2553
408 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
335
22 มี.ค. 2553
409 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
330
16 มี.ค. 2553
410 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
329
22 ก.พ. 2553
411 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
342
10 ก.พ. 2553
412 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
391
25 ม.ค. 2553
413 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
425
29 ต.ค. 2552
414 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
316
28 ต.ค. 2552
415 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
579
31 ส.ค. 2552
416 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
477
10 ส.ค. 2552
417 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
428
10 ส.ค. 2552
418 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายเหมืองคลองพอ หมู่ที่ 12 ดาวน์โหลดเอกสาร
400
22 ก.ค. 2552
419 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
363
23 มิ.ย. 2552
420 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านน้ำร้อน หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
20 พ.ค. 2552
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  14  |15|  |16