ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ราคาจ้างเหมางานประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
335
21 ม.ค. 2551
452 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
334
08 ม.ค. 2551
453 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
313
22 ธ.ค. 2550
454 ผลการสอบราคาจ้างเหมาขยายท่อเมนประปา หมู่ที่ 3,5,11 ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
327
18 ธ.ค. 2550
455 ผลการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบรวมระบบผลิตอยู่ในชุดเดียวกัน ดาวน์โหลดเอกสาร
312
11 ธ.ค. 2550
456 ผลการสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ตำบลสี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
323
30 พ.ย. 2550
457 สอบราคาจ้างเหมาประเภทระบบประปา จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
28 พ.ย. 2550
458 สรุปผลการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายช่องพรหมโหมด ดาวน์โหลดเอกสาร
337
23 พ.ย. 2550
459 สรุปผลการสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านปราบฯ หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
320
23 พ.ย. 2550
460 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
15 พ.ย. 2550
461 สอบราคาจ้างเหมางานประเภทถนน จำนวน 2 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
315
07 พ.ย. 2550
462 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
309
16 ก.ย. 2550
463 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
324
05 ก.ย. 2550
464 สอบราคาจ้างเหมาประเภทระบบประปา จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
324
28 ส.ค. 2550
465 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 4 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
322
06 ส.ค. 2550
466 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 5 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
329
29 มิ.ย. 2550
467 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่าง ๆ จำนวน 3 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
311
25 พ.ค. 2550
468 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
292
23 พ.ค. 2550
469 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลสิชล ดาวน์โหลดเอกสาร
332
23 พ.ค. 2550
470 เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
309
04 พ.ค. 2550
471 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนสายบ้านนายวิญญู-นางสมบูรณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
338
23 เม.ย. 2550
472 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
329
23 เม.ย. 2550
473 บันทึกแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมหลังใหม่ อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
374
05 เม.ย. 2550
474 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารห้องประชุมหลังใหม่ อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
364
29 มี.ค. 2550
475 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนน้ำล้น คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ ดาวน์โหลดเอกสาร
317
26 ก.พ. 2550
476 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อเหลียม 2 ช่องทาง ถนนสายท่าโคก-ควนช้างร้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
324
26 ก.พ. 2550
477 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปูพื้นหินขัดห้องประชุมหลังใหม่ อบต.สี่ขีด ดาวน์โหลดเอกสาร
386
22 ม.ค. 2550
478 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเจาะบ่อบาดาล ดาวน์โหลดเอกสาร
327
16 ม.ค. 2550
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  |7|  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  16