ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบางมุ่ย ม .7 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
23 ม.ค. 2563
182 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 1(ตุลาคม2562ถึงธันวาคม 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
245
15 ม.ค. 2563
183 ประกาศรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาสที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
254
02 ม.ค. 2563
184 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
02 ม.ค. 2563
185 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 25623 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
221
26 ธ.ค. 2562
186 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายควนช้างร้อง ม.2 ดาวน์โหลดเอกสาร
230
24 ธ.ค. 2562
187 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายราษฎร์บำรุง ม. 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
24 ธ.ค. 2562
188 ประกาศประาชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายเขาทราย-พรุค้อ ม. 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
24 ธ.ค. 2562
189 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
03 ธ.ค. 2562
190 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายวงแหวน-ไร่หญ้าม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
288
06 พ.ย. 2562
191 ประกาศประาชสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายควนช้างร้องม. 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
06 พ.ย. 2562
192 ประกาศแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง พ.ศ. 2563 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
277
04 พ.ย. 2562
193 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
04 พ.ย. 2562
194 ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนคสล.สายซอยหลีกภัยม.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
243
22 ต.ค. 2562
195 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาพื้นที่บ่อน้ำร้อนบ้านสี่ขีด ม.1 (งวดที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
271
22 ต.ค. 2562
196 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
04 ต.ค. 2562
197 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงหนังสือประจำไตรมาศที่ 4 (กรกฎาคม2562 -กันยายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
231
01 ต.ค. 2562
198 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม2562-กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
01 ต.ค. 2562
199 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
234
01 ต.ค. 2562
200 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจจัดซื้อจัดจ้างประจำปีพ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
214
01 ต.ค. 2562
201 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายประชาร่วมใจ ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
10 ก.ย. 2562
202 ประกาศ ประชาสัมพันธ์การตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายพีระ-นายชอบม.12 ดาวน์โหลดเอกสาร
227
04 ก.ย. 2562
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรดช่วงกม.ที่ 2+900ถึงกม.ที่3+100 ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
08 ส.ค. 2562
204 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสี่ขีดเรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
245
05 ส.ค. 2562
205 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
01 ส.ค. 2562
206 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2562 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
18 ก.ค. 2562
207 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ.2562ราคาเกิน 500,000.- บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
242
11 ก.ค. 2562
208 ประกาศแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเขาพนม-เกล็ดแรด ม.10 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
09 ก.ค. 2562
209 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศที่ 3(เมษายน2562ถึงมิถุนายน 2562) ดาวน์โหลดเอกสาร
226
08 ก.ค. 2562
210 ประกาศแผนการจัดซื้้อจัดจ้าง(เพิ่มเติ่มครั้งที่ 3) ดาวน์โหลดเอกสาร
237
08 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1|  |2|  |3|  |4|  |5|  |6|  7  |8|  |9|  |10|  |11|  |12|  |13|  |14|  |15|  |16